WADY I ZALETY INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI

Inwestowanie w nieruchomości, podobnie jak inwestowanie w cokolwiek innego (np. samochody czy biżuterię), ma swoje plusy i minusy. W końcu nie ma róży bez kolców i każde podjęte działanie ma swoje zalety i wady. W ostatecznym rozrachunku istotne jest, aby tych pierwszych było więcej niż tych drugich.
Zalety inwestowania w nieruchomości
Wśród głównych zalet inwestycji w nieruchomości wskazuje się:

Niski poziom ryzyka w kontekście ceny nieruchomości. Na przestrzeni ponad 60 lat (czyli od II Wojny Światowej) ceny nieruchomości, w szczególności nieruchomości gruntowych, charakteryzują się zauważalnym, stabilnym wzrostem.
Niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w porównaniu z oprocentowaniem pożyczek.
Potencjalny zysk ze sprzedaży nieruchomości większy niż inwestycja w lokaty długoterminowe. Aktualny poziom oprocentowania lokat jest niższy niż poziom inflacji. Nawet najkorzystniej oprocentowana lokata nie gwarantuje nawet zwrotu równowartości jaka została wpłacona.
Realna perspektywa wzrostu wartości nieruchomości gruntowych (działek rolnych i działek budowlanych). Powierzchnia gruntów jest ograniczona ilościowo, a zatem popyt na działki może być wyższy przy niezmiennym poziomie podaży.
Zabezpieczenie kapitału. Mieszkania, domy, działki czy nieruchomości komercyjne są przedmiotami fizycznymi, a nie wirtualnymi (co ma miejsce m.in. na giełdzie czy w przypadku usług bankowych).
Możliwość uzyskania dochodu pasywnego z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości.
Bardzo niskie ryzyko całkowitej utraty kapitału związane z praktycznie nierealną możliwością spadku do zera wartości nieruchomości (nawet w przypadku jej całkowitego zniszczenia/zużycia), przy dodatkowej sposobności ubezpieczenia nieruchomości przed takimi czynnikami.
Zabezpieczenie kredytu i możliwość zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek na preferencyjnych warunkach.