Na czym polega inwestowanie w akcje? Jak zacząć grać na giełdzie?

Inwestowanie w akcje odbywa się poprzez zawieranie transakcji na giełdzie. Przedsiębiorstwa zbywając akcje, pozyskują kapitał na dalszy rozwój, natomiast firmy czy osoby je nabywające stają się akcjonariuszami, czyli współwłaścicielami. Ich cel to czerpanie korzyści finansowych z zysków osiąganych przez dane przedsiębiorstwo. Czym dokładnie jest inwestowanie w akcje? Co trzeba zrobić, by zacząć zarabiać na giełdzie? W co warto zainwestować?
Giełda jest miejscem, gdzie spotykają się inwestorzy i przedsiębiorcy. Jedni sprzedają, drudzy skupują papiery wartościowe — akcje, obligacje, bony, weksle, a także certyfikaty finansowe. Celem obu stron jest czerpanie korzyści finansowych. Aby rozpocząć inwestowanie w akcje, należy założyć tzw. rachunek maklerski, ponieważ transakcje finalizowane na giełdzie przez osoby indywidualne mogą być przeprowadzane jedynie za pośrednictwem biur maklerskich.
Akcje to papiery wartościowe emitowane przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest pozyskanie funduszy na dalszy rozwój. Posiadacze akcji stają się tzw. akcjonariuszami, czyli współwłaścicielami majątku spółki. Wraz z papierami wartościowymi nabywają oni prawo do udziału w zysku, jaki wypracuje firma. Inwestowanie w akcje obarczone jest ryzykiem, dlatego osoby, które planują grać na giełdzie, powinny zdobyć podstawową wiedzę na ten temat.

Wyróżnia się dwa typy akcji — imienne, niestandaryzowane, posiadające charakterystyczne cechy oraz tzw. na okaziciela. Pierwszy rodzaj nie jest wprowadzany do obrotu na giełdzie. Najczęściej posiadaczami akcji imiennych są założyciele spółki, a przedsiębiorstwo prowadzi specjalną księgę, do której wpisane zostają dane właścicieli papierów. Inwestowanie w akcje możliwe jest w przypadku drugiego typu — na okaziciela. Ten rodzaj papierów wartościowych znajduje się w obiegu.
Jak zacząć inwestować na giełdzie?
Inwestowanie w akcje powinno być poprzedzone zdobyciem choćby podstawowej wiedzy o rynku i sposobach jego funkcjonowania. Pierwszym krokiem jest założenie rachunku w biurze maklerskim, który umożliwia dokonywanie transakcji, czyli zakup lub sprzedaż papierów wartościowych. Warto poświęcić chwilę na wybór odpowiedniego podmiotu, sprawdzić, jakie są opłaty, przeanalizować wszelkie koszty, a także upewnić się, czy makler posiada licencję.
Informacje na temat biura maklerskiego dobrze jest zweryfikować na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Inwestycje na giełdzie można przeprowadzać samodzielnie, to jednak opcja dla osób, które mają już wiadomości z zakresu funkcjonowania rynków finansowych. Alternatywę dla graczy początkujących stanowi wsparcie funduszy inwestycyjnych. TFI podejmuje decyzje, gdzie najlepiej ulokować pieniądze. Takie inwestowanie w akcje jest bezpieczniejsze.

Jak inwestować na giełdzie?
Przyszli inwestorzy, zwłaszcza początkujący, muszą mieć świadomość ryzyka. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę spadek kondycji danego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie również mniejszą wartość zakupionych akcji. Na taki stan rzeczy wpływa sytuacja gospodarcza kraju, czy choćby wszelkie zmiany zachodzące w firmie. Inwestowanie w akcje to także emocje, które bywają złym doradcą i często prowadzą do podejmowania nie do końca przemyślanych decyzji.

Jak inwestować na giełdzie? Początkujący inwestorzy mogą skorzystać z konta demo, które pozwala na sprawdzenie swoich sił. Symulatory umożliwiają zdobycie doświadczenia — to dobry trening przed wejściem na giełdę. Aby czerpać zyski z funkcjonowania na rynku finansowym, trzeba obrać strategię, sprawdzić, jakie są możliwości, śledzić notowania, a przede wszystkim nauczyć się akceptowania straty i rezygnowania z operacji, które ją generują. Inwestowanie w akcje wymaga przygotowania.